Saturday, October 18, 2014

Dr Srđan Bogosavljević: NISAM BIO U PRAVUStatistička istraživanja, što je moja osnovna preokupacija, snimak su trenutka, mera šta se dešava u društvu ili sa bilo kojim fenomenom koji se istražuje i kada se još imaju trendovi, postaju perfektno sredstvo za sagledavanje realnosti.
Realno, statistika gleda u retrovizor, a unapred se vidi po analogiji sa nečim što je bilo ranije ili na osnovu nekih matematičko – statističkih modela.
Pre nego se desio rat napisao sam tekst u ''Ekonomskoj politici'' pod naslovom ''Kako rasturiti Jugoslaviju'', gde sam na bazi matematičko – statističkog modela zaključio da svako ko pokuša da napravi etnički čiste granice na 'srpsko – hrvatskom' jezičkom prostoru, dakle, prostoru gde je bilo 700.000 mešovitih brakova, mora da se nekako reši najmanje milion i dve stotine hiljada ljudi da bi se teritorije etnički homegenizovale. Mislio sam da sam ciničan i da je ta cena svima jasna, pa da se niko neće usuditi da se takvim stvarima igra. Nisam bio u pravu.
Dr Srđan Bogosavljević

(citat profesora matematike iz Beograda)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...