Saturday, July 08, 2017

Božidar Andrejić: Gornja Makedonija?


Bio sam, zaboravih, da l' u Gornjem ili Donjem Stupnju. Sećam se samo da sam pitao - da li je Gornji Stupanj na višem stupnju razvoja od Donjeg. Ma nema razlike, kazaše. Znam za Gornje i Donje Brijanje, Gornju Stubicu, ima i dva Krnjina itd… Mnoga sela imaju gornji i donji kraj: u mom detinjstvu su bili zadnji izdanci tuča između momaka iz jednog i drugog kraja... Nagorno Karabah sigurno nije kritičan iz istog razloga iz koga su izbijale te momačke tuče.
Kad je postojala Gornja Volta, bio sam ubeđen da ima i Donja, sad sam samo siguran da je ta Gornja postala - Burkina Faso. Francuzi, čija je to kolonija bila, Holandiju kad se bukvalno prevede zovu "donja zemlja" (Pays-Bas).
Najveća, zamalo da napišem "gornja" osobenost tih gornjih i donjih naseobina, mesta (toponima) - sad bi na "ptičjem" EU-novogovoru rekli destinacija - jeste u tome što neretko, ona koja se zove donja može da bude na brdu, a gornja u nizini. Uz to, kolonijalni kartografi nisu mnogo vodili računa o nadmorskim visinama, očito su gornjim krstili one teritorije koje su na mapi iznad. Jer, uobičajeno je da doživljavamo da je sever - gore, a jug - dole, mada vasionu baš briga za to.
Kad se sve to uzme u obzir, više nego zanimljivo izgleda predlog koji se nedavno čuo, posle izbora Zorana Zaeva za premijera Makedonije (BJRM). Kaže, u sklopu očekivanog poboljšanja odnosa sa Grčkom očekuje se i rešenje u vezi sa imenom. Neko je pomenuo da bi Zaevljev premijerluk mogao da dobije ime Gornja Makedonija.
A valjda bi onaj grčki deo ostao - Makedonija. Da ne bude nadgornjavanja. Da ona druga ne bude donja. Kao što Gornja Volta nemađaše - donju. Da se u jeku posvemašnje (polne) ravnopravnosti ne može napraviti ni najmanja aluzija na "misionarski položaj" u seksu koji automatski implicira da se zna ko koga j.... Međutim, kad je već o tome reč, opasnije je to kad je "u zdrav mozak". A izgleda da je reč o tome.
Davno mi je jedna prijateljica, Peruanka - smem li sad da kažem "našeg" ako je crnogorskog porekla - rekla kako je čula da će zemlje, poput SFRJ, gde ima mnogo skraćenica brzo da propadnu. Osetio sam da je reč o interpretaciji neke loše propagande, pa sam odgovorio da se tu sigurno misli na opasnost od birokratizma (sovjetskog tipa) koji je sklon tome. Pa i GULAG je skraćenica. Teza nije bila tačna, ali su te zemlje ipak propale. Sad im drugi nadevaju imena koja požele. Glavna konstituciona akta im se zovu - ustavni okvir ili "... ski sporazum", Balkan je podeljen. Bugarski deo sa sve planinom po kojoj je dobio ime je EU, a ostatak je Zapadni Balkan. Divlji i zapadni! U dokumentima "međunarodne zajednice" koleginica je našla pojam "Zapadno Kosovo". Da ne bi bila Metohija. Na kom pridevku Srbija insistira.
- Izvinite da li taj lift ide gore?
- Ma, šta ćete GORE od ovoga!

Božidar Andrejić
(Na drugi pogled, Danas)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...