Monday, January 09, 2017

Tuk na utuk!

Inatom na inat!
Mrznjom na mrznju!
Gluposcu na glupost!
Prijetnjom na prijetnju!
Govorom na govor!
Komentarom na komentar!
Paradom na paradu!
Slavljem na slavlje!

Narodom na narod!
Vjerom na vjeru!

A zivot?! 
Prodje u...
Inatu
Mrznji
Gluposti
Prijetnji
Govoru
Komentaru

Ali u paradi i u slavlju!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...