Thursday, January 05, 2017

Blagoje Grahovac: Očekuju nas masovni antifašistički ustanci

Blagoje Grahovac je geopolitički analitičar.

************

‘’Konstatujmo tri globalne činjenice: prvo, nikada svet nije bio na ovakvom tehničko-tehnološkom nivou razvijenosti kao što je danas; drugo, nikada u istoriji nije bilo manje međudržavnih ratova nego što je danas; i treće, nikada čovek-pojedinac nije bio svakojako ugrožen kao što je ugrožen danas, a da i sam ne može konkretno da detektuje od koga je ugrožen. Problem je sistemske prirode, jer je nekontrolisana globalizacija proizvela tri rušilačka društvena cunamija: prvo, neoliberalizma koji je prerastao u najopakiji oblik fašizma, a čija generika je prvenstveno na Zapadu; drugo, organizovanog kriminala i korupcije sa mafijama kao svojom vojskom čija generika je prvenstveno na Istoku, i treće, naoružanog verskog fanatizma, čija generika je prvenstveno na Jugu. Ovi cunamiji se međusobno ne sukobljavaju nego čak imaju sinergijsko dejstvo. Severna hemisfera je ozbiljno ugrožena, a Evropa je ukleštena između ova tri cunamija. Godinama javno ističem da bez američko-evropsko-ruskog partnerstva, na novim osnovama, biće veoma teško zaštititi severnu hemisferu od kataklizmičnih društvenih posledica. Kada sam to pre osam godina objašnjavao, delovalo je futuristički, dok danas isto postaje realnost.’’

‘’Tenzije odgovaraju banditosima. Detaljno sam to objasnio u svojim knjigama. Banditosi su sprega vojnih i delova državnih tajnih službi, kriminogenog i podzemlja i nadzemIja sa mafijama kao njihovom vojskom, te, za taj zadatak odabranih političara koji su pohlepni za moći vlasti i moći novca.’’

‘’Neoliberalizam koji je zavladao svetom, ni po čemu ne liči na kapitalizam nego je najopakiji oblik fašizma što ga istorija pamti. Uskoro možemo očekivati, ne samo socijalni bunt nego masovne antifašističke ustanke naroda. I to na čitavoj Planeti.’’

Blagoje Grahovac

No comments:

Post a comment