Sunday, January 15, 2017

PIKINI AFORIZMI


Božo Marić PIKA
15.01.2013 – 15.01.2017.

***
Narod koji ima toliko spomenika
Zaslužuje bolju prošlost.
***
Glavne role igraju parole.
***
Druga strana medalje se obično pravi od neprobojnog čelika.
***
Promjene?
Do mene!
***
Govornici bi bili uvjerljiviji da govore iz stomaka.
***
Bio je potpuno odan
predstavničkom sistemu.
Kao poslanik, predstavljao je sam sebe.
***
Slobodan strelac?
Valjda – meta!
***
Doušnik je čovjek od riječi do riječi.
***
Mi smo mali, ali samozadovoljan narod.
Zadovoljavamo se malim.
***
Naša politička avangarda je učinila
takva djela
da se ni najhrabriji režiseri
ne usuđuju da ih prikažu na sceni.
***
Vlast se povampirila.
Stalno zahtijeva svježu krv.


No comments:

Post a comment