Sunday, October 10, 2010

Maja Bijedic: Identitet

Kada proljeće dođe
When spring arrives
Moja krv se ugrije
My blood warms up
Neke misli idu
Some thoughts go
A neke ostaju
And some stay
Moje riječi
My words
Nisu dobre
Are not good
Ni na jednom jeziku
In either language
I moj identitet
And my identity
Čeka da poleti
Waits to fly away
Jer ustvari to ne postoji
Because, actually, it doesn't exsist
To je neka bajka
That is some fairytale
U kojoj ja se borim
In which I am fighting
A jezici, i riječi
And words and languages
Su kamenje i meci
Are stones and bullets
Maja Bijedić

No comments:

Post a comment