Sunday, June 17, 2018

Uticaj bogatstva na odluke

Van Gog: Ljudi koji jedu krompir

Istraživanje sa Univerziteta Vaterlo u Kanadi pokazuje da bogatiji pojedinci, ali i zajednice koje pripadaju bogatijim regionima, ne mogu da rezonuju onoliko mudro koliko to mogu oni koji su lošijeg imovinskog stanja i skromnijeg porekla. Istraživački tim profesora Igora Grosmana polazi od toga da je mudrost najvažnija u rešavanju sukoba, a oni smatraju da je mudrost sposobnost čoveka da bude otvoren, intelektualno skroman i tolerantan na tuđa mišljenja i stavove. Rezultati njihovog istraživanja pokazuju da je na ovaj način shvaćena mudrost svojstvenija ljudima koji su odrastali u siromaštvu ili u radničkoj porodici. Njihov eksperiment sastojao se iz dva dela. Najpre su pronašli 2145 ljudi, državljana SAD i tražili od njih da popune onlajn anketu. Pitali su ih da zapamte sukob koji su imali u skorije vreme a potom su im dali da odgovore na 20 pitanja koja se odnose na taj, ali i na bilo koji drugi konflikt. Neka od tih pitanja bila su: "Da li ste pomislili da ste možda vi krivi?" i "Koliko ste se trudili da shvatite stavove druge osobe?" Zatim su ispitanicima dali ocene iz dve oblasti: "mudrog rasuđivanja" na osnovu njihovih odgovora na gorepomenuta pitanja, i ocenu njihove društvene klase. Videli su da su ljudi koji potiču iz najniže društvene klase ocenjeni duplo većom ocenom iz mudrog rasuđivanja od ljudi koji pripadaju najvišoj društvenoj klasi. Važno je imati na umu to da ni ekstremno bogati ni ekstremno siromašni nisu učestvovali u ovoj studiji. Grosman kaže da su ljudi koji su odrastali u radničkoj klasi morali da se oslanjaju na zajednicu daleko više nego ljudi višeg imovnog statusa, i da se trude da nađu dovoljno dobre društvene tehnike rešavanja sukoba sa svojim vršnjacima. Bogatiji, sa druge strane, više su se fokusirali na obrazovanje - što poboljšava njihov stepen inteligencije, ali nisu ulagali ni približno toliko truda da usavrše veštine rešavanja sukoba.

Tekst: Ivana Nikolić
('Danas' u saradnji sa Centrom za promociju nauke, portal: elementarium.cpn.rs)

No comments:

Post a comment