Saturday, December 12, 2015

Most Radija Slobodna Evropa: (Ne)zavisno pravosuđe

 Na temu ‘u kojoj mjeri je pravosuđe u Srbiji i BiH pod političkim uticajem’, novinar Omer Karabeg je razgovarao sa Vesnom Rakić Vodinelić, bivšom profesoricom prava na Beogradskom univerzitetu i na univerzitetu Union, i Goranom Šimićem, docentom na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.


Vesna Rakić Vodinelić: Nepravne države ima koliko god hoćete. To se može dokazivati i potvrđivati na brojnim primerima.


Goran Šimić: Pravne države nema ni u naznakama. Mi smo društvo koje je zasnovano na nepotizmu - stranačkom i rođačkom.

Rakić Vodinelić: U vreme jednopartizma politički uticaj na pravosuđe ogledao se pre svega u domenu krivičnog pravosuđa. Sudije koje su sudile u građanskim parnicama bile su toga pošteđene. To danas uopšte nije tako. Evo, daću vam jedan primer iz najnovije sudske prakse. Reč je o predmetu u kome je rođeni brat Aleksandra Vučića, koji se zove Andrej, tražio da se poništi akt na osnovu kojeg je osnovano jedno preduzeće. Tvrdio je da je akt o osnivanju donesen na osnovu njegovog falsifikovanog potpisa. Sudinica, koja je vodila taj postupak pred Privrednim sudom u Beogradu, na zahtev advokata tuženog preduzeća dala je rok od osam dana da se tužena strana izjasni o nalazu veštaka koji je tvrdio da je potpis falsifikovan. Ona je na zahtev advokata Andreja Vučića bila promptno izuzeta i određen je novi sudija. Tu odluku je doneo predsednik Privrednog suda sa obrazloženjem da je ona odugovlačila spor. To se nikada u sudskoj praksi u Srbiji nije dogodilo.

Šimić: Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH imenuje za glavnog tužitelja BiH čovjeka koji nikada u životu nije bio tužitelj ili za suca Suda BiH čovjeka koji nikada nije bio sudac. Onda nije ni čudo što se dešava da jedna tužiteljica devet godina doslovno nije ni pipnula jedan predmet. Kažnjena je time što tri mjeseca neće primati pet prosječnih plaća u BiH, kolika je inače njena plaća, nego "samo" četiri.

Rakić Vodinelić: U Srbiji se uobičajilo da kada novi dođu na vlast, dižu graju protiv prethodnika, ali ih ne procesuiraju. Tako se nastavlja krug nekažnjivosti. Sve to pokazuje da umesto vladavine prava u Srbiji imamo nekažnjivost povlašćenih. Zbog toga građani Srbije smatraju da sudije i tužioci spadaju među najkorumpiranije profesije.

Šimić: U situaciji u kojoj možete izgubiti posao, ukoliko radite u skladu sa zakonom, suci i tužitelji će uvijek dobro razmisliti prije nego što osude nekoga ko je na uticajnom položaju.

Rakić Vodinelić: Nedavni izveštaj Evropske komisije ne sadrži drastične primere ponašanja pravosuđa u korist takozvanih VIP persona. Verujem da će, kada budu otvorena poglavlja 23 i 24 u kojima se govori o izgradnji pravne države, Evropska komisija insistirati na normativnim promenama. Da li će te normativne promene dovesti do promene ponašanja - to baš nisam
sigurna, kao što nisam sigurna da li Evropska unija ima volje, snage i kapaciteta da na podroban način prati kako se kod nas primenjuje pravo.

Šimić: Očekujem da će Evropska unija insistirati na tome da se pravosuđe oslobodi političkog uticaja. Međutim, mislim da Brisel, zarad ubrzavanja našeg približavanja Evropskoj uniji, ne radi dobro. Mi smo zaokupljeni famoznom ekonomskom agendom koja više otvara put Evropskoj uniji da plasira svoje proizvode i usluge u BiH nego što nama donosi ono što nam treba. Nisam siguran da ćemo u dogledno vrijeme imati nezavisno pravosuđe.


(Radio Slobodna Evropa)

No comments:

Post a comment