Wednesday, December 23, 2015

Svetislav Basara: Republika Dušanovo Carstvo

 Nije bez neke što je svetski poznata konceptualna umetnica, Marina Abramović, rodom iz ovih krajeva. Balkansko poluostrvo je Obećana zemlja konceptualizma. Osim Abramovićeve, imamo mi još sjajnih konceptualista, moga druga Eru na primer, koji bi, samo da je hteo, mogao postati možda i slavniji od Abramovićeve, ali mu se svetska slava - a u krajnjoj liniji i svet - nisu uklapali u koncept. Trebalo je da prođe iha-ha vremena dok se nisam uverio koliko je Era bio u pravu jer se svet - zbog istrošenosti koncepta - najpre pretvorio u mesto u kome je svetska slava u stvari svetska sramota, a potom - zahvaljujući naprednim, je li, tehnologijama – u mesto u kome su svi svetski slavni.
Nevolja je što su na Balkanu - a u poslednje vreme "i šire" - i političari konceptualisti, samo što toga nisu svesni, pa misle da su istorijske ličnosti. Uzmimo primer najrecentnijeg istorijskog performansa u izvedbi ovdašnjih koncept-politikanata. Krenimo od početka. Republika Srbija je, kao što znamo, u vreme dok je bila u fazi SR Jugoslavije, bivšu Republiku Makedoniju, priznala pod imenom - Makedonija. Dobro, jeste, ali gde je tu konceptualizam? Zar to nije bio izraz dobrosusedskih odnosa? Nije! Bio je to koncept. Slobodan Milošević - jedini koji je u Srbiji tog doba bio vlastan da priznaje ili ne priznaje ljude, pojave i države - naredio je Srbiji - tada u fazi SR Jugoslavije - da Makedoniju prizna pod imenom Makedonija čisto da bi išao uz Crven Ban mrskom mu zapadu koji - pod pritiskom još jedne balkanske zemlje, Grčke - Makedoniju nije hteo da prizna kao Makedoniju nego ju je priznao kao - Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.
Počinjete li da nazirete obrise koncepta, đuturumi? Ako nazirete, idemo dalje. Mutna matica istorije je nastavila da teče, pa se - nakon serije teških pičvajza - Kosovo otcepilo od Srbije, što je za posledicu imalo promenu srpskog koncepta sveta. Od tada naovamo, svet je za Srbiju ponovo postao bipolaran, podeljen na države koje priznaju "lažnu državu" i one koji je ne priznaju.
Makedonija je - iz njoj znanih razloga - priznala Kosovo, što je Beograd propratio uobičajenom reakcijom ("nož u leđa" i proče gromoglasnosti i trogatelnosti), ali je ipak, verovatno po inerciji, nastavio da priznaje Makedoniju pod imenom Makedonija, sve do dana kada je Makedonija drznula da glasa za prijem "lažne države" u Unesko. Ta kap je prelila čašu državotvornog nezadovoljstva pa je "na vrhu" doneta odluka da Makedonija i za nas Srbe postane - bivša. A kako je za nas Makedonija postala stvar prošlosti. Lako! Jednim potezom pera. Na nekoj tabli, na nekom gradilištu blizu granice, šef smene je umesto "Makedonija" napisao BJRM i prošlost je mogla da počne. Gde bi nam - pitam se - bio kraj da je šef smene otišao korak dalje u prošlost i umesto Republika Srbija napisao - Dušanovo Carstvo.


No comments:

Post a comment