Thursday, September 27, 2012

Definicija Balkana
Mjesto gdje su Rimljani tukli Avare, da bi potom Avari i Slaveni tukli
Rimljane, a onda Slaveni tukli Kelte i Avare, te potom Slaveni bili
tučeni od strane Turaka i Ugara, koji su se tukli i međusobno, da bi
na kraju Turci bili potučeni, a Slavenima ostalo tući se s Ugarima.

Onda su Ugare potpomogli Austrijanci, ali su ih Slaveni sve izlemali i
ubili im prijestolonasljednika. Poslije su ih ipak potpomogli Njemci, ali
njima nije bilo dovoljno da ih Slaveni jednom tuku, nego su došli i
drugi put po još i to s Talijanima, Bugarima i Ugarima.

Slaveni su ih konačno, potpomognuti i zapadom i istokom, sve zajedno
polomili da bi, na kraju, kad nije bilo više nikog s kime bi se tukli,
a i nikog više nije bilo briga za njih, Slaveni počeli tući se međusobno.


(nepoznati autor)

1 comment:

  1. Jednom davno, ima tome dosta godina, baš u vrijeme nadiranja Slavena na ove prostore jedan vojskovodja ošo na dvor da se žali caru, jer eto ko biva, protiv tih divljih Slavena teško je ratovati, jer oni su divljaci i ne poštivaju ama baš nikakva pravila ratovanja, niti ih se drže.
    -Vaše veličanstvo, - kaže on, - ti divljaneri, Slaveni nemaju pojma kako se ratuje, stalno nam nešto namjeste. Mi ubijemo glavnog, a ono, zastavu preuzima neki zadnji odrpanac na konju i uvjek tako. Sa njima se ne more ratovati. Šta da radimo?
    Car se zamisli pa će: ZnaŠ šta; tuci te ih dok se u žbunju dogovaraju, onda su najslabiji, jer se nikad ne mogu dogovoriti.

    ReplyDelete