Saturday, May 10, 2014

Generacija


Sedela sam u čekaonici kod zubara i primetila diplomu zubara,
čije ime i prezime mi je bilo jako poznato.

Tako se zvao jedan lepotan koji je nekad davno išao u moj razred,
i ja sam bila potajno zaljubljena u njega.

Međutim, čovek koji je ušao u ordinaciju nije bio on,
već neki ćelavi i sedi dedica, izboranog lica, s debelim naočarima.

Ipak, kad sam sela na stolicu, nisam mogla izdžati i upitala sam ga:
"Da li ste vi išli u 2. gimnaziju?"

Rekao je: "Da, maturirao sam 1973. godine. Otkuda znate?"

"Pa bili ste u mom razredu!" odgovorila sam ushićeno.

I ONDA MI JE TAJ ODVRATNI, SEDI, ĆORAVI,
IZBORANI KRETEN REKAO:

"A šta ste predavali?"

No comments:

Post a comment