Sunday, February 14, 2016

Malo studentskih....


Znate li vi, kolega, uopce šta je to kolokvij... ?
-Da, profesore. To je kada dva razumna čovjeka razgovaraju.
-Točno. A šta ako je jedan od njih budala, kao sada...?!
-Onda ovaj drugi pada na ispitu....!

 ****************

Profesor kemije pita studenta:
- Plin u ovoj boci je smrtonosan. U slučaju da se on oslobodi,  kakve biste korake preduzeli?
- Dugačke! Veoma dugačke!

 ************************

Polaže student usmeni ispit. Za to vrijeme profesor se ljulja na stolici. U jednom trenutku stolica se slomi i profesor padne na pod.
Student ne izdrži i počne  se smijati. Profesor će na to, polako ustajući i čisteći odjelo:
- Eh, kolega, danas padosmo obojica.

 ********************

Vozač:
-Poštovani putnici, nalazimo se u Banja Luci. Napravićemo pauzu od pola sata. Za to vrijeme se možete osvježiti, pojesti nešto, a možete i završiti neki fakultet.

 *********************

Obavljaju studenti pismeni dio ispita. Vrijeme je isteklo i svi užurbano predaju papire, samo jedan još piše. Profesor mu se obraća:
- Kolega, uzalud se trudite, vaš test zbog isteka vremena neću priznati.
Na to student ustaje, prilazi katedri i kaže:
- Znate li vi ko sam ja...?
- Ne znam i ne zanima me... - mirno će profesor.
- Odlično...! - reče student i ugura svoj papir među ostale.

 **********************

Na početku ispita profesor pita studenta:
- Kako se zovete?
- Ivica Ivić - kaže student i zadovoljno se nasmije.
- Dobro, zašto se smješkate?
- Zato što sam znao odgovor na prvo pitanje.

*********************** 

Student polaže ispit na pravnom fakultetu. Profesor ga pita:
- Koja je najveća kazna za bigamiju?
- Dvije punice...!

 *************************

Usred predavanja profesor se obraća jednom studentu:
- Kolega, probudite tog pored vas!
- Probudite ga sami, vi ste ga uspavali.

No comments:

Post a comment