Thursday, November 30, 2017

MATEMATIKA U LJUBAVIPametan čovjek + pametna žena = romansa

Pametan čovjek 
glupa žena = afera
 


Glup čovjek 
pametna žena = brak
   


Glup čovjek 
+ glupa žena = trudnoća
  
   


POSLOVNA 
ARITMETIKA
  


Pametan šef 
+ pametan radnik = profit
   


Pametan šef 
glup radnik = proizvodnja
   


Glup šef 
pametan radnik = unapređenje
   


Glup šef 
glup radnik = prekovremeni rad MATEMATIKA PRI 
KUPOVINI
   


Muškarac će platiti 2 $ umjesto 1 $
za stvar koja mu je potrebna.
   


Žena će platiti 1 $ umjesto 2 $ za
stvar koja joj nije potrebna.
   
   


OPĆE JEDNADŽBE
 


Žena brine
o budućnosti dok ne pronađe muža.
   


Muškarac
nikada ne brine o budućnosti dok se ne oženi.
   


Uspješan
muškarac je onaj koji zaradi više para nego što njegova žena može potrošiti.
   


Uspješna
žena je ona koja uspije pronaći takvog muškarca.

   


SREĆA

    

Da biste bili sretni sa muškarcem,
morate ga mnogo razumjeti i malo voljeti.
   


Da biste bili sretni sa ženom, morate
je mnogo voljeti i uopće se ne truditi da je razumijete.
    
DUGOVJEČNOST
  


Oženjen muškarac živi duže od
neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi umrijeti.
   


ŠANSE ZA 
IZMJENOM
  


Žena
se uda za muškarca očekujući da će se promijeniti, ali se to nikad ne desi.
   


Muškarac oženi ženu
očekujući da se neće promijeniti, a ona se 
promijeni.
  


TEMA 
RAZGOVORA
    

Žena ima posljednju rječ u bilo kojoj
svađi.
  


Sve što muškarac kaže nakon toga
predstavlja početak nove svađe.
   


KAKO SPREČITI PITANJA: KADA ĆEŠ 
SE ŽENITI-UDATI?
   


  Starije tetke su dolazile do mene na vjenčanjima, gledale ispod oka i kokodakale, govoreći mi "Ti si slijedeći".
Prestale su kada sam im počeo raditi istu stvar na sahranama.  

No comments:

Post a comment