Tuesday, December 30, 2014

Terry Reintke: Političari/ke nemaju primarni cilj da promijene živote ljudi u BiH* Da li je moguće fokus prebaciti s nacionalističkih na praktične ciljeve?

TERRY REINTKE: To je jako važno. Nacionalisti skreću pažnju sa stvarnih problema - socijalne pravde, siromaštva, nejednakosti - govoreći i dalje da se radi o nacionalnom pitanju Srba, Hrvata, Bošnjaka. Nacionalizirajući svako pitanje, oni skreću pažnju građana i građanki od pravih problema koje ove partije ne uspijevaju riješiti. Ne uspijevaju obezbijediti promjenu u bh. društvu. Ovo je ćorsokak bh. politike i zato se promjene ne dešavaju. Parlament BiH izglasava jako malo zakona, što je mahom slučaj zbog toga što političari/ke nemaju primarni cilj da promijene živote ljudi u ovoj zemlji, nego da pričaju o nacionalnim interesima. Ljudi moraju shvatiti da bivanje Hrvatom, Bošnjakom ili Srbinom nije ključno pitanje. Ključna pitanja su socijalna i građanska prava i njihova zaštićenost, bez obzira na nacionalnost.

(Terry Reintke je zastupnica u Evropskom parlamentu)

No comments:

Post a comment